Kärleken till det franska språket

Birgit Bonniers stiftelse utdelar stipendier till forskarstuderande i franska vid Stockholms universitet för vetenskapliga studier i det franska språket.

  OM STIFTELSEN  

Bakgrund, syfte och
styrelse


KLARA ARVIDSSON, stipendiat 2018:
I februari 2018 fick jag den stora äran och glädjen att motta Birgit Bonniers stipendium. Dettastipendium har berett mig värdefulla möjligheter att få diskutera och presentera min forskning internationellt. Dessa erfarenheter har varit högst berikande för mitt avhandlingsarbete. Stipendiet bidrog till en månadslång vistelse vid Birkbeck, University of London. Under maj månad fick jag där tillfälle att vistas i en stimulerande forskningsmiljö och diskutera min forskning, inte bara med en av mina handledare som är baserad där, men också med andra doktorander och forskare med intresse för andraspråksinlärning.