Kärleken till det franska språket

Birgit Bonniers stiftelse utdelar stipendier till forskarstuderande i franska vid Stockholms universitet för vetenskapliga studier i det franska språket.

  OM STIFTELSEN  

Bakgrund, syfte och
styrelse


ADÈLE GEYER, stipendiat 2019:

2019 fick jag den stora äran att bli tilldelad Birgit Bonniers stipendium. Sedan februari 2019 har jag deltagit i flera forskningsrelaterade aktiviteter. Stipendiet har delvis finansierat mitt deltagande i en nätverksträff vid Göteborgs Universitet (tillsammans med andra doktorander verksamma inom översättningsvetenskap) och mitt deltagande i en romanistkonferens i Köpenhamn i juli 2019.