Kärleken till det franska språket

Birgit Bonniers stiftelse utdelar stipendier till forskarstuderande i franska vid Stockholms universitet för vetenskapliga studier i det franska språket.

  OM STIFTELSEN  

Bakgrund, syfte och
styrelse

Hans Färnlöf, stipendiat 2022:

Som så många av mina föregångare bland pristagarna har skrivit, betyder ett sådant här stipendium oerhört mycket. Den generösa summan öppnar för att genomföra den forskningsaktivitet man ständigt strävar efter, men inte alltid uppnår under terminer fyllda av undervisning och institutionella åtaganden. Det kan handla om att frigöra lite mer tid, göra den där resan man skulle behöva men tvekar lite inför, inhandla det där standardverket och göra sina understrykningar i stället för att låna ett exemplar och tillbringa ett antal stunder framför den gamla vännen kopiatorn… Stipendiet står också för både förtroende – som man tacksamt tar emot – och förväntningar – vilket skapar en positiv kravbild. Sammantaget ger allt detta, på flera plan, en självklar skjuts för att hitta den extra energin och tiden till ett forskningsprojekt.