Stipendiater

2024: Malin Reitman
Stipendiet används för insamling av mediematerial under januari 2025, audiovisuellt och skrivet, till en studie om narrativer om klimatförändringar under valkampanjen i Sverige respektive Frankrike 2022. 
2023: Per Förnegård
Studier av samtidsspråket och dess olika varieteter, särskilt modersmålstalares attityder till vissa språkliga fenomen som anglicismer och konstruktioner som bryter mot den preskriptiva grammatiken.
2022: Hans Färnlöf
Bearbetning och uppdatering av tidigare avhandling med syfte att publicera en monografi över Maupassants noveller.
2021: Mickaëlle Cedergren
Forskning som belyser det franska språket och svenska kvinnliga författare 1850-2006.
2020: Sophie Yvert Hamon
Språk och kulturvetenskaplig studie av Traité de lèucharistie av Philippe Duplessis – Mornay.
2019: Adèle Geyer
Avhandling om översättning av verlan, en typ av fransk slang, i en korpus av 50 franska förortsfilmer.
2018: Klara Arvidsson
Utvecklingen av idiomatik i franska som andraspråk hos svenskar som tillbringar en termin i Frankrike.
2017: Luc Lefebvre
Jämförelser av litterära tidskrifter i Frankrike, Sverige och Norge under 1970-talet.
2016: Valérie Alfvén
Den franska översättningen av två svenska ungdomsromaner från början av 2000-talet och deras mottagande i Frankrike.
2015: Alice Pick Duhan
Det tvåspråkiga författarskapets förutsättningar och textuella strategier. En studie av N. Houstons, V. Alexakis och A. Makines litterära produktioner.
2014: Maria Tullgren Pearman
Reklamspråket i fransk press.
2013: Sofia Lodén
Den höviska riddaren (’le chevalier courtois’) i möte med det medeltida Sverige.
2012: Maria Jouet
Utgivning av Alexander-romanen på prosa enligt Manuskript Vu 20, Kungliga Biblioteket, Stockholm.
2011: Karl Ågerup
Undersökning av perspektivet ’didaktisk fiktion’ i Robert Bobers, Michel Houellebecqs och Yasmina Khadras författarskap.
2010: Eva M. Olsson
Thérèse Raquin av Émile Zola – en studie i återkommande lexikala och semantiska drag i de svenska översättningarna.
2009: Maria Rosenberg
Undersökning av sammansatta substantiv av typen perce-neige (’snödroppe’) –
syntaktiska och lexikala aspekter.
2008: Anna Nilsson
Andraspråksforskning: Läsförståelse i franska som främmande språk
2007: Fanny Forsberg
Andraspråksforskning: Utvecklingen av formeluttryck från nybörjararnivå till inföddlik nivå i talad franska.
2006: Christina Lindqvist
Andraspråksforskning: Tvärspråkligt inflytande i talad franska hos flerspråkiga personer.
2005: Charlotte Dilks
Krigsmetaforer i fransk tidningsprosa ur kognitivt perspektiv.
2004: Malin Roitman
Polyfonisk studie av negationen i ledarartiklar i Le Figaro, Libération och Le Monde.
2003: Karin Lindqvist
Kontrastiv studie av appositioner i skriftlig franska och svenska.
2002: Gunilla von Malmborg
Bildspråket i tidningarna Le Monde och L’Express.
2001: Anna Carlstedt
Språk, stil och genre i Nostradamus verk Profetiorna (Les Centuries, Michel de Notredame 1503-1566).
2000: Karin Lundberg Lauri
En stilistisk studie av August Strindbergs bildspråk i prosatexter.
2000: Anton Ridderstad
Bilden av Henry de Montherlant i fransk och allmän litteraturhistoria.
1999: Anne-Christine Hagström
Strategier för att översätta metaforer.
1998: Ingrid Edmar
Användningen av initialförkortningar (s.k. sigles) i franska EU-lagtexter.
1997: Françoise Sullet-Nylander
Språket i franska tidningsrubriker – syntaktiska, pragmatiska och retoriska aspekter.
1996: Karin Tidström
Översättning och mottagande i Frankrike av Strindbergs pjäs Spöksonaten.
1995: Maria Tullgren
Reklamspråket i tidningarna i Le Monde och L’Express.
1994: Maria Kihlstedt
Andraspråksforskning: hur svenskar refererar till förfluten tid i spontan talproduktion på franska.
1993: Gunilla Allstig
Analys av den franska versionen av Maastricht-fördraget från 1992 samt jämförelser mellan de tyska, engelska och svenska versionerna. 
1993: Hans Roland Johnsson
Studier kring bakgrunden till Pierre Louÿs författarskap i syfte att kunna placera författaren i det litterära landskapet kring sekelskiftet. 
1992: Karin Nymansson
Anglicismer i fransk tidningsprosa.
1991: Inge Bartning
Andraspråksforskning: en studie i interaktionstrategier mellan inlärare och infödda.
1990: Lars Erik Wiberg
Användningen av passé simple i franska tidningstexter 
1989: Margareta Swärdenheim
Melodramens inflytande på Balzacs författarskap.
1989: Harriet Nordling
Vokabulären i den spanska originaltexten av 1400-talsnovellen Càrcel de amor av Diego de San Pedro och i dess franska översättning.