Om stiftelsen

Birgit Bonnier var mycket intresserad av franska språket och kulturen. Hon vistades också mycket i Frankrike. På äldre dagar började hon studera franska vid Stockholms universitet. Hon fann stor glädje i dessa studier.

I anslutning till hennes 80-årsdag i februari 1988 tog ett antal av hennes vänner initiativ till en insamling att användas för ett ändamål som låg Birgit Bonnier nära, nämligen att främja vetenskapliga studier i franska språket. De insamlade medlen plus av Birgit Bonnier själv tillskjutet kapital tillfördes en stiftelse som fick namnet ”Birgit Bonniers stiftelse.”
 
Stadgarna för stiftelsen har fastställts av Länsstyrelsen i Stockholm och stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn. Stiftelsens ändamål är i första hand att ge understöd i form av stipendier till studerande som antagits till forskarutbildning i franska vid Stockholms universitet och som visat intresse och fallenhet för vetenskapliga studier i franska.
 
Stiftelsen har en styrelse vars sammansättning präglats av stor kontinuitet. Birgit Bonnier var ordförande intill sitt frånfälle.

Styrelsen består idag av följande ordinarie ledamöter:
Fru Jenny Forsell, ordförande
Professor Fanny Forsberg Lundell, sekreterare
Fru Alexandra Bonnier
Docent Sofia Lodén
Docent Christophe Premat

Suppleant:
Fru Vanessa Rigaud Turrettini
Hedersledamot:
Professor Gunnel Engwall

Birgit Bonnier (1908-2000) började tidigt i livet att läsa spanska men övergick på äldre dar till att studera franska vid Stockholms universitet.