Stipendium

Birgit Bonniers stiftelse delar ut ett årligt stipendium för forskningsresor till franska universitet och institutioner.

Stipendium för forskningsresor

Stiftelsen utdelar årligen ett stipendium som regelmässigt används för forskningsresor för stipendiaterna till franska universitet eller institutioner i anslutning till stipendiaternas avhandlingsarbete. Av stipendiaternas redogörelser framgår att stipendiet är synnerligen uppskattat.

Utdelning av stipendier sker normalt vid en lunchceremoni i nära anslutning till Birgit Bonniers födelsedag i februari varje år. Varje stipendiat redogör vid nästkommande stipendieceremoni för hur stipendiaten använt sitt stipendium. Någon enstaka gång och när särskilda skäl förelegat har stiftelsen delat ut två stipendier under ett och samma år.