Adèle Geyer (2019)

2019 fick jag den stora äran att bli tilldelad Birgit Bonniers stipendium. Sedan februari 2019 har jag deltagit i flera forskningsrelaterade aktiviteter. Stipendiet har delvis finansierat mitt deltagande i en nätverksträff vid Göteborgs Universitet (tillsammans med andra doktorander verksamma inom översättningsvetenskap) och mitt deltagande i en romanistkonferens i Köpenhamn i juli 2019.

Men framför allt har jag kunnat åka till Paris tre gånger och vistas där en vecka åt gången. Stipendiet har möjliggjort för mig att kunna utnyttja det utbud av material som finns på Frankrikes nationalbibliotek och att kunna delta i seminarier anordnade av forskningsgruppen om nordiska studier vid Sorbonne: en för mig väldigt stimulerande miljö. Jag har också, under en av dessa resor, varit med och organiserat en workshop om medieöversättning för mastersstudenter.

Under 2019 har mitt liv inte bara handlat om forskning. Jag valde under hösten att börja undervisa i franska i en gymnasieskola. Min anknytning till Stockholms Universitet kvarstår, om än på reducerad fart. Jag har inte använt hela stipendiet ännu och de resterande medel kommer att ge mig möjlighet att fortsätta att skriva min avhandling. Ytterligare två skrivvistelser i Paris är planerade under 2020 samt en i Bryssel: en för mig okänd fransktalande forskningsmiljö. Där kommer jag att skriva på min text och träffa doktorander jag lärt känna under en internationell konferens. En till omgivning att bekanta sig med!

Jag skulle vilja uppmärksamma stiftelsens viktiga roll som kultur- och kunskapsförmedlare och uttrycka min tacksamhet för den fantastiska möjlighet som jag har blivit erbjuden i egenskap av år 2019:s stipendiat.