Karl Ågerup (2011)

Jag reste till Paris och träffade författaren och filmaren Robert Bober som var en av tre författare jag studerade i min doktorsavhandling om didaktisk skönlitteratur, didafiktion. Vårt samtal spände över många ämnen, från metoder för skrivande till vänskapen med George Perec, till Förintelsen och hur det är att vara en av överlevarna i en decimerad familj.

Tack vare resan kunde jag addera en viktig komponent till min avhandling: jag saknade tidigare möjligheter att ställa följdfrågor och hade tvingats tolka de svar författarna gav till journalister utan kunskap om hur materialet hade redigerats, vilken som var journalistens agenda, och så vidare.

Genom att sitta ner med Bober kunde jag skapa ett rikare material i dialog med författaren. För första gången fick jag en välgrundad uppfattning om hur kontaktytorna mellan fantiserande och kunskapsförmedling ser ut från en författares synvinkel. Förutom att Bobers kommentarer tog plats i själva avhandlingstexten publicerade jag stora delar av intervjun som appendix. En mindre del återgavs också i populärform i tidskriften Judisk krönika.

En vetenskaplig artikel publicerades också i Synergies. Detta innehåll presenterade och diskuterade jag också vid en workshop i Åbo. Jag är mycket tacksam för stipendiet och hade stor nytta av det som doktorand.
 
Länk till artikeln i Synergies:
http://gerflint.fr/Base/Baltique10/Agerup.pdf