Luc Lefebvre (2017)

Jag är mycket tacksam för Birgit Bonniers stipendium som har hjälpt min forskning på olika sätt, men först och främst genom att öka min mobilitet. Tack vare stipendiet kunde jag i juni 2017 delta i en konferens om ”Nordic Utopias och Dystopias” som anordnades av NorLit (Nordic Association for Literary research) och som ägde rum i Åbo. Eftersom begreppet utopi och frågeställningarna kring detta begrepp är en aspekt av min avhandling var det viktigt att jag kunde vara med på evenemanget, inte bara för att presentera en del av min studie utan också för att kartlägga forskningsfältet inom Norden. Det ledde till tre givande dagar med presentationer och nätverk. En del av stipendiet täckte således registreringsavgiften, reskostnaderna samt hotellnätterna.

Stipendiet har dessutom täckt två Paris-vistelser i mars och juli 2017. Eftersom jag också är registrerad som doktorand på Sorbonne-universitetet behöver jag resa till Paris för handledning samt för att delta i  olika forskningsrelaterade aktiviteter på min institution där (Études germaniques et nordiques). I mars 2017 deltog  jag också i en workshop vid Paris III-universitetet inom ramen för Manart-projektet som ägnas åt avant-garder och deras manifest (vid detta tillfälle handlade workshopen i synnerhet om nordiska avant-garder). Dessa resor är även konkret viktiga för själva forskningsarbetet. Eftersom Sverige har restriktiva riktlinjer angående utlån av tidskrifter är det – paradoxalt nog – lättare för mig att få tag i mitt forskningsmaterial utanför Sverige, bl. a. på Bibliothèque Nordique i Paris som har en av de största nordiska samlingarna utanför Norden (vilket var det primära syftet med vistelsen i juli). Dessutom  har en del av bidraget använts  för litteraturinköp. Det gällde i huvudsak böcker av de (många) filosofiska och litteraturvetenskapliga teorier som tidskrifterna i min korpus byggt på (bl.a. Marx, Freud, Adorno, Derrida, Althusser, Lacan, Barthes).

De resterande pengarna vill jag använda på två sätt. Först kommer en del att ägnas åt ytterligare forskningsvistelser, denna gång i Oslo där jag lättare har tillgång till den norska delen av min korpus (detta i samband med manusets färdigställande i december eller senast januari 2018). Sedan vill jag, med hjälp av bidraget, åka till Danmark och Norge för att göra en serie  intervjuer med några aktörer bakom mina nordiska tidskrifters kulisser. Min studie är i huvudsak en texttolkningsstudie, men eftersom tidskriftsforskningen ofta bygger på sociologiska undersökningar, och eftersom mitt projekt berör kulturella kontakter mellan Frankrike och Norden, menar jag att  stipendiet ger mig en chans att fördjupa min analys. Detta avser jag göra under vårterminen 2018, först efter att jag är klar med största delen av skrivandet. Jag hoppas också att dessa möten och intervjuer kommer att fungera som en ansatspunkt för vidare forskning – till exempel för ett möjligt postdok-projekt.