Maria Rosenberg (2009)

Det var med stor glädje som jag 2009 tog emot Birgit Bonniers stipendium i det franska språket. Jag valde att använda det för en konferensresa till Košice, Slovakien. På konferensen, med titeln Universals and Typology in Word-Formation, samlades forskare inom  morfologi och typologi i en intim och vänlig miljö. Jag höll ett föredrag inom ramen för mitt dåvarande postdok-projekt vid institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet (finansierat av Forskarskolan i romanska språk). Projektet var inriktat på agentiva sammansättningar i franska och svenska: franskan har en enda typ medan svenskan har fyra typer – i det svenska språket tycker vi alltså om att bilda sammansatta ord.

Alla föredragen filmades utan att vi som presenterade egentligen visste varför, men en tid efter konferensen damp det ner ett mejl till sex av oss föredragshållare, där vi blev tillfrågade om det var okej om våra filmade föredrag kunde ingå i en undervisnings-dvd för masters och forskarstudenter (jag har hittills aldrig vågat titta på denna). Redaktörerna för tidskriften Word Structure deltog dessutom i konferensen och de uppmanade oss att komma in med artiklar. Jag arbetade därför om mitt föredrag till en artikel, Semantic Structure and Meaning within Agentive Nominal Compounds: Evidence from French and Swedish, som publicerades 2010 i ovan nämnda tidskrift.
 
Alltsedan jag deltog i denna konferens har mitt hjärta klappat lite extra för Košice och jag har återvänt två gånger för att delta i samma konferens och planerar att även åka tillbaka dit i juni 2018. Mitt första deltagande i konferensen, som möjliggjordes genom Birgit Bonniers stipendium, kom alltså att bli fruktbart på många sätt. Att konferensen var relativt liten innebar att nyttiga kontakter kunde knytas med personer, vilka jag sedan har träffat på i olika sammanhang. Efter min andra vistelse i Košice, blev jag även ombedd  att medverka i ett internationellt projekt (Project Monika), som syftar till att undersöka europeiska språks benägenhet att bilda avledda ord. Jag ansvarar för den svenska delen av projektet, som kommer att slutföras 2018.
 
Det är nu alltså flera år sedan jag erhöll stipendiet från Birgit Bonnier-stiftelsen, men jag har fortsatt att forska om sammansatta ord i franska, svenska och barnspråk. 2012 fick jag en tillsvidare anställning vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet och är från och med november 2017 lektor och docent i lingvistik här.