Sophie Yvert-Hamon (2020)

I februari 2020, fick jag äran att tilldelas Birgit Bonniers Stipendium under en fin ceremoni på Stockholms universitet. Jag vill uttrycka här min stora tacksamhet till Birgit Bonniers Stiftelse. Stipendiet innebär många möjligheter som kan bidra till att genomföra och berika mitt avhandlingsarbete. Mitt forskningsprojekt är orienterat mot relationerna mellan den katolska majoriteten och den protestantiska minoriteten under och efter Religionskrigen i Frankrike, med fokus på publikationer inom teologi. Jag analyserar den reformerta författaren Philippe Duplessis-Mornays verk om nattvarden, vilket leder till studien av olika utgåvor samt av relaterade texter. Att arbeta med äldre texter innebär studiebesök i arkiv och bibliotek där materialet är bevarat. En del av min forskning handlar dessutom om relationen mellan texten och dess materiella medium, samt om samarbetet mellan författare och förläggare. Det är därför avgörande att kunna se de här böckerna fysiskt, på plats (och inte bara digitalt om de finns i det formatet). Att få möjligheten att skapa kontakter med andra forskare och doktorander som arbetar inom samma område är dessutom väsentligt inom forskarutbildningen som syftar till, bland annat, att stimulera doktoranden i sin förmåga att presentera och diskutera sin forskning i dialog med vetenskapssamhället. Eftersom jag är specialiserad på 1500- och 1600-talet är det av betydelse att få träffa forskare som också har denna period som specialitet under arrangerade studiedagar eller konferenser. 

Stipendiet skulle ha först täckt en studievistelse i Paris under våren 2020. Jag skulle ha besökt ett bibliotek där några verk av Duplessis-Mornay finns och deltagit i flera studiedagar tillsammans med andra doktorander och forskare (så kallade seiziémistes och dix-septiémistes). Det var också under våren 2020 som vi alla fick gå igenom svåra tider på grund av pandemin; resan blev inställd och möjligheter att resa blev allt svårare. De flesta forsknings- och undervisningsrelaterade aktiviteter fick anpassa sig till en ny tillvaro präglad av nödvändig distans. Jag hade också planerat att delta i en kurs arrangerad av The London Rare Books School som valde att erbjuda kurser på distans på grund av omständigheterna under sommaren 2021. Under en vecka, läste jag kursen The Book in the Renaissance och fick diskutera med kursdeltagarna och kursledaren, vilket var givande även om vi hade föredragit att vara på plats inte minst för att observera äldre böcker fysiskt. Jag vill nu blicka framåt och berätta om kommande projekt. Jag kommer att delta med föredrag i studiedagar arrangerade av Université de Genève i februari 2022 om temat: (Ab)jurer sa parole. Promettre la guerre et s’engager pour la paix pendant les crises de l’époque moderne (XVIe-XVIIe s.) som är en del av forskningsprojektet Anthropologie religieuse et politique de la parole. Att kunna vara med i ett projekt som involverar specialister på 1500- och 1600-talet som analyserar olika diskurser relaterade till religion och politik är av stor betydelse. Att dessutom få besöka Genève (igen), som spelade en viktig roll i den reformerta världen, är stimulerande. Senare under 2022 planerar jag åka till Frankfurt för att delta med föredrag i konferensen Platonismus und Esoterik in der französischen Renaissance. Konferensen skulle ha ägt i december 2020 och kommer förhoppningsvis att vara i 2022. Jag kommer också att använda en del av stipendiet till litteraturinköp.