Valérie Alfvén (2016)
 
Birgit Bonniers stipendium är prestigefullt stipendium för doktorander i franska på Stockholms universitet och jag blev mycket glad när jag fick det i februari 2016. Jag skulle då hålla mitt slutseminarium en månad senare vilket betyder att det var slutspurten för mig för att avsluta min avhandling. Vid den här tidpunkten blev Birgit Bonniers stipendium väldigt viktigt för mig på flera olika plan. Min avhandlings syfte var att bidra till en bättre förståelse för den svenska ungdomslitteraturens roll på den franska litterära scenen i början av 2000-talet.


Jag fokuserade på det ”oprovocerade våldet” i två realistiska ungdomsromaner Spelar död av Stefan Casta och När tågen går förbi av Malin Lindroth. Utifrån detta känsliga ämne visar jag att dessa romaner spelade en bidragande roll i en förändringsperiod av det franska ungdomslitterära fältet.

För mitt arbete har jag träffat ett antal olika aktörer: författare, förläggare och översättare både i Sverige och i Frankrike. När jag fick stipendiet, behövde jag träffa en av mina författare för att komplettera mitt arbete. Denna möjlighet gav Birgit Bonniers stipendium mig. Jag åkte till Göteborg för att diskutera med Malin Lindroth och förlängde vistelsen på västkusten för att få tid att skriva och bearbeta min avhandling – vilket kändes som en otrolig och fantastisk möjlighet för mig som småbarnsmamma. Sedan har Birgit Bonniers stipendium hjälpt mig att från slutet av min doktorandtjänst övergå till ett nytt kontrakt som vikarierande lektor på institutionen.

Sist men inte minst vill jag framhålla en annan viktig effekt som jag är övertygad om att Birgit Bonniers stipendium fick för mig. Som forskare måste man ständigt söka pengar för andra framtida projekt och visa på sitt CV att man får regelbundna anslag. Det är ett sätt att försäkra sin forskning och få möjlighet att sprida den vidare. Birgit Bonnier stipendiet gav mig denna möjlighet att komma in i en positiv cirkel.

Jag sökte och fick pengar under våren 2016 av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse för att ha få tid (tid är pengar!) att skriva en artikel under hösten 2016 om ”Framväxten av den hotfulla kvinnliga ungdomskaraktären i nutida skandinaviska ungdomsromaner”. Artikeln ska nu publiceras i en fin fransk vetenskaplig tidskrift. Birgit Bonnier stipendiet gav mig alltså en viktig positiv knuff framåt när jag fick det. Jag kände också att stipendiet var ett erkännande av mitt arbete, vilket betydde mycket för mig under en mycket intensiv period. Denna positiva effekt ska inte förringas.

För allt det här vill jag en gång till säga ett stort tack till Birgit Bonniers Stiftelse.