Uppsatstävling

Uppsatstävling för studenter i franska

Från och med 2021, arrangerar Birgit Bonniers stiftelse också en uppsatstävling för studenter i franska, där de vinnande bidragen belönas med en symbolisk prissumma.

Pristagare 2023

Pristagare 2022