Uppsatstävling

Uppsatstävling för studenter i franska

Från och med 2021, arrangerar Birgit Bonniers stiftelse också en uppsatstävling för studenter i franska, där de vinnande bidragen belönas med en symbolisk prissumma. Klicka på respektive namn för att komma till uppsatserna.